Projekty

Nasz klub aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na realizację naszych zadań statutowych. W 2014 wybudowano kort tenisowy dzięki dotacji w ramach Małych Projektów. Również w tym samym roku zorganizoawano szkoleni min z zakresu tenisa ziemnego.
W 2016 zorganizowano pikniki rodzinne w ramach Działaj Lokalnie